Nasza ofertę kierujemy nie tylko do indywidualnych klientów!

ZAPRASZAMY do współpracy:

Hotele, Salony Meblowe, FIRMY stolarskie.

Zapewniamy fachowe Doradztwo i Miła obsługę.


USŁUGI WYCINANIA W PIANCE.
CIĘCIE FORMATEK NA WYMIAR ! 

Tu można sprawdzić historie przesyłki


 

 
 

602 73 66 31
502 17 49 85
ul. Wrocławska 5
63-600 Kępno

Polityka Prywatności

Sklep mebleimaterace.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz sklep.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego sklepumebleimaterace.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych.

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych klientów.

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje ogólne

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, niniejszy dokument definiuje zakres prywatności i poziom poufności chroniący informacje, jakie zostały podane przez użytkownika podczas rejestracji w sklepie internetowym, wprowadzonych podczas zakupów na aukcjach internetowych oraz korzystania z usług proponowanych przez „Firmę Handlowo-Usługową Jarosław Górecki” z siedzibą w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 5, 63-600 Kępno ( dalej jako Administrator). Poniższe informacje podajemy w odniesieniu o nowe przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE  („RODO”). Wszelkie dodatkowe informacje o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe, możesz uzyskać pod adresem e-mail:  aod.fhu@gmail.com

 „Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Górecki” dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Użytkownicy także odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych).

Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

Pozyskiwanie Danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

Podczas pracy z stroną internetową www.mebleimaterace.plautomatycznie mogą zostać zebrane informacje informacje nie osobowe takie jak adres IP użytkownika, adres strony internetowej z której użytkownicy trafił na stronę, jak długo użytkownik przebywał na stronie (czas), rodzaj przeglądarki, język w jakim posługuje się użytkownik. Podczas przebywania na stronie możemy zbierać oraz przetwarzać informacje dotyczące nawigacji ( ścieżka jaką użytkownik przebywa podczas przeglądania strony, działania jakie wykonuje na stronie, przejścia na zewnętrzne i wewnętrzne linki), oraz informacje związane z zainteresowaniami użytkownika itp.  

Twoje Dane osobowe są zbierane po wcześniejszym wyrażeniu zgody udzielonym przez użytkownika do zbierania i wykorzystywania informacji w ramach niniejszych zasad.

W związku z tym, ze zdecydowałeś się dokonać zakupów w sklepie internetowym www.mebleimaterace.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji droga elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Działalność sklepu jest prowadzona w oparciu o regulamin z którym możesz zapoznać się tutaj – podlinkuj

 

„Dane osobowe” zawierają

ü  Informacje, które użytkownik dostarcza podczas rejestracji na stronie internetowej, Login, hasło, dane osobowe ( imię i nazwisko) oraz e-mail, podczas dokonywania zakupów zbieramy dodatkowo informacje takie jak, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.

ü   Informacje dostarczone przez użytkownika podczas dokonywania zakupów, adres rozrachunkowy, do wystawienia dokumentów rachunkowych np. FV-  nazwa firmy, numer NIP, adres, numer karty kredytowej, numer konta bankowego

ü   Każdy zarejestrowany użytkownik może kontrolować, które informacje mają być  wyświetlane publicznie poprzez edycję profilu

Sklep nie zbiera informacji od użytkowników podawania danych genetycznych, biometrycznych, informacji o pochodzeniu etnicznym lub rasowym, opinii politycznych, religijnych, danych o stanie zdrowia, orientacji seksualnej, życia seksualnego oraz członkostwa w związkach zawodowych.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo odmówić podania danych osobowych. Wiąże się to iż niektóre funkcje i usługi oferowane na stronie mogą zostać częściowo lub całkowicie wyłączone.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Górecki z siedzibą w Kępnie, przy ul. Wrocławska 5, 63-600 Kępno NIP 6191462765, REGON 251475384- dalej zwaną „Administratorem”

Kontakt do administratora danych osobowych

Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Górecki ul. Wrocławska 5, 63-600 Kępno, Tel. 625831293 e-mail: aod.fhu@gmail.com

Przetwarzanie danych osobowych

Ø  Zbieranie  przetwarzanie danych  osobowych użytkownika są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach : 

1.      W celu zawarcia z Użytkownikiem umów  sprzedaży produktów, usług związanych ze Sklepu - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W związku z tym będziemy wymagać od Użytkownika największej liczby danych. Jest to warunek konieczny do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionych produktów, jednakże podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe. Nie podanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wykonania usługi, dokonania zakupu na sklepie.

2.       W celu prowadzenia konta Użytkownika na stronie Sklepu - podstawą przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez rejestrację i akceptację regulaminu Sklepu. Rejestracja w Sklepie umożliwi Użytkownikowi dostęp do przekazanych przez Niego danych. Użytkownik będzie miał dostęp do historii zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do realizacji umowy.

3.      W celu odpowiedniej Obsługi klienta, przyjęcie oraz realizacja zamówienia, wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych przez użytkownika, przypomnienie o płatności, pytania dotyczących potwierdzenia zakupu.

4.      W celu kontaktowania się z użytkownikiem- klientem sklepu. Wiadomości związane z transakcjami dokonanymi przez użytkownika są wymagane, nie można zrezygnować  z tych wiadomości, które nie maja natury promocyjnej. Pole te jest nieobowiązkowe, ale konieczne do prawidłowego przebiegu zakupów na sklepie.

5.      W celu przetwarzania zapytań i działań użytkownika na witrynie

6.      W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

7.      W przypadku, gdy zostanie wyrażona przez Użytkownika odrębna zgoda będziemy wysyłać na podany adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 

8.      W celu kierowania do użytkownika  na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Klienta zakupów – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie, zarówno towarów własnych Administratora, jak dostawców,
 

9.      W celach statystycznych. Na wewnętrzne potrzeby Administratora –podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.
 

10.   W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzieprawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

 

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas danych osobowych. Jeżeli Użytkownik  będzie miał pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, zapraszamy do kontaktu.
Przetwarzamy  dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Użytkownikom o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Dane osobowe Użytkowników  nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez ich zgody.

Obowiązek podawania danych osobowych

Decyzja czy i jakie dane zostaną nam udostępnione podejmuje Klient/Użytkownik Sklepu, jednakże dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych osobowych przez użytkownika będzie obowiązkowe i jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, miedzy użytkownikiem sklepu, a sprzedającym, bez  ich podania zamówienie może zostać zrealizowane częściowo, lub można będzie spotkać się z odmową przyjęcia zamówienia. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, będzie mógł cofnąć ja w każdym momencie, będzie mógł również prosić o usunięcie wszystkich danych osobowych związanych z jego osobą.

Udostępnienie danych osobowych

W celu realizacji zamówienia dane Klientów będą udostępnione podmiotą, które współpracują z Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Górecki

Ø  Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia towaru  w związku z tym w zależności  od wyboru  sposobu udostępnimy Twoje dane  niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
• Geis Parcel PL Sp. z o. o.
• Raben
• Poczta Polska SA,
• Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie.
 

Ø  W zależności od wyboru przez Klienta sposobu płatności za zakupione towary, Dane osobowe są udostępniane następującym podmiotom:

·         Wyżej wymienionym firmom kurierskim jeżeli została wybrana płatność „za pobraniem” lub innym firmom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych produktów

·         PayU S.A.– jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy PayU S.A.

·         Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania wpłaty za zakupione towary.

·         mBank S.A, Bank  PKO, Bank BZ WBK  przy płatności przelewem tradycyjnym

·         Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub nr telefonu, będziemy udostępniać dane podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej.

·         Dane będą przekazywane podmiotom, które w związku ze współpracą przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie hostingu stron internetowych sklepu.

·         Innym podmiotom z którymi podejmiemy współpracę, w zakresie wykonywania  i realizacji usług
 

Okres przetwarzania danych osobowych

Podane Dane osobowe będą przetwarzane w okresie:

       1. Niezbędnym do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić Administrator i jakie mogą być ponoszone przez Administratora jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,

       2. W razie, gdy zostanie zgłoszone żądanie usunięcia konta w sklepie Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków ze strony „Firmy Handlowo-Usługowej Jarosława Góreckiego” oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko -  jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych osobowych.

      3.Jeżeli Dane Osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku

Ochrona danych osobowych

Sklep Meble i materace stale monitoruje i przestrzega standardów ochrony informacji podczas wszystkich działań , a mianowice:

·         Udziela dostęp do informacji tylko tym pracownikom, którzy go potrzebują do udzielenia usług użytkownikowi,

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Nasz Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, stosujemy wysoki poziom szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodniez przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy Cię, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danychosobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe – w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących czy, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe, komu są udostępniane każdy użytkownik może skontaktować się za pomocą udostępnionego na stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informacje pod adres aod.fhu@gmail.com


b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – każdy użytkownik może w każdej chwili edytować oraz aktualizować dane osobowe. Jeżeli nie zostało założone konto w Sklepie klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej z żądaniem dostępu do danych osobowych-każdemu klientowi zostanie przekazana informacja jakie dane są przetwarzane oraz zaktualizujemy je na żądanie.

c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
Usunięcia danych – każdy użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych. Jednakże nie jest to bezwzględne prawo, żądanie takie może spotkać się z odmową usunięcia co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
• Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym Administratorem Danych Osobowych (adres e-mail: aod.fhu@gmail.com) lub korzystając z formularza kontaktowego ___ podlinkuj stronę

 Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzane dane osobowe są niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Użytkownik ma pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych lub chce skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, może skorzystać z formularza kontaktowegolub napisać bezpośrednio do naszego Administratora Ochrony Danych: aod.fhu@gmail.com