Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
 2. Działając jako Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Górecki z siedzibą w Kępnie przy ul. Wrocławska 5, 63-600 Kępno jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: [email protected]

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
 2. Dane osobowe zbieramy:
 1. w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w odpowiedzi na zapytanie/zapytanie o ofertę drogą pocztową, drogą elektroniczną, jak również telefonicznie, sms/mms-owo, lub osobiście w zależności od tego, jaką formę komunikacji Państwo preferujecie.

Dane te, przetwarzamy co do zasady w celu i przez czas wymagany do podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a w pozostałych przypadkach – w oparciu o Państwa zgodę – do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem/zrealizowania celu przetwarzania.

 1. w celu przesyłania Państwu treści marketingowych (newslettera)drogą pocztową, telefoniczną, elektroniczną, sms/mms, w zależności od tego jaką formę komunikacji Państwo preferujecie

Dane te, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody do czasu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

 1. zamówienia produktów (usług) dostępnych w ofercie Serwisu – w celu i przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy (zamówionych produktów /usług),
 2. w celu i przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych,
 3. w celu i przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
 4. w celu zapewniania Państwu korzystania z opcji Platformy oraz zapewnienia usług doradczych w związku z jej wykorzystaniem.
 5. W celu odpowiedniej Obsługi klienta, przyjęcie oraz realizacja zamówienia, wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych przez użytkownika, przypomnienie o płatności, pytania dotyczących potwierdzenia zakupu.
 6. W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji
 7. W celu kontaktowania się z użytkownikiem- klientem sklepu. Wiadomości związane z transakcjami dokonanymi przez użytkownika są wymagane, nie można zrezygnować  z tych wiadomości, które nie maja natury promocyjnej. Pole te jest nieobowiązkowe, ale konieczne do prawidłowego przebiegu zakupów na sklepie
 8. W celu prowadzenia konta Użytkownika na stronie Sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez rejestrację i akceptację regulaminu Sklepu. Rejestracja w Sklepie umożliwi Użytkownikowi dostęp do przekazanych przez Niego danych. Użytkownik będzie miał dostęp do historii zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do realizacji umowy
 1. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie
 • Imię i Nazwisko
 • Adres rozliczeniowy do wystawienia faktury/paragonu
 • Adres do wysyłki
 • Numer telefonu
 • Adres mailowy
 • Nip

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy korzystania z Platformy, otrzymywania informacji marketingowych /newsleterra, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2
 3. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: biuro rachunkowo-księgowe, biuro obsługujące korespondencję; firma IT obsługująca infrastrukturę informatyczną; podmioty oferujące usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, firmy transportowe/ kurierskie, banki.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.
 2. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
 3. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

 

 

 • Bezpieczeństwo danych

 

  1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.

 

 • Dostęp do Platformy zabezpieczony jest loginem i hasłem, które są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.
 • Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi.
 • Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez nas Administrator Systemu Informatycznego/ Zespół IT.
 • Prosimy pamiętać, że w przypadku opublikowania komentarza na blogu Serwisu bądź innej stronie Serwisu umożliwiającej pozostawienie komentarza, wszelkie udostępnione informacje będą widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu. Osoby te mogą czytać, zbierać i wykorzystywać takie informacje, w tym Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa udostępnione. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za treści pozostawione w naszym Serwisie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z funkcji Serwisu.

 

 

 

 • Pliki „cookies” – informacje ogólne

 

 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.
 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.
 4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
 5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
 6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

 

 

 • Inne stosowane technologie

 

 1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.
 2. W szczególności stosujemy:
 1. kod śledzenia Google Analytics;
 2. narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, itp.).
 1. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.

 

 

 • Logi serwera

 

 1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.
 2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.
 3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.
 4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

 

 

 • Przekierowania do innych stron internetowych

 

W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

 

 

 • Zmiany Polityki prywatności

 

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.